Kho Video SkyStudio

21:50 05/05/2018


  • Từ khóa:

Tin liên quan

Vì sao người Hàn Quốc không bao giờ dùng từ của tôi?

03/01/2018 Đăng bởi Thu Hiền
Theo quan niệm thông thường, con người đều có tính sở hữu mạnh mẽ đối với mọi vật mà mình yêu thích. Để biểu đạt điều đó, trong giao tiếp chúng ta sẽ sử dụng từ nhấn mạnh “là của tôi”. Nhưng, người Hàn Quốc lại có cách biểu đạt...
Hotline: 0909480368